Asigurarile de viata

Asigurarile de viata ofera protectie financiara familiei, dependentilor sau a celor apropiati (dependenti de venitul persoanei asigurate) in cazul decesului. In functie de tipul asigurarii, aceasta poate reprezenta un mijloc de economisire/investire.

In functie de etapele din viata, exista mai multe tipuri de nevoi financiare.

– Protectia individuala impotriva riscurilor:
• Fond de urgenta intr-un cont de economisire pentru acoperirea unor nevoi pe termen scurt;
• Un mix de asigurari pentru acoperirea pierderilor generate de riscuri ce afecteaza viata, sanatatea, proprietatea.

– Protectie financiara pentru familie:
• Fonduri pentru educatia copiilor;
• Inlocuirea venitului in caz de deces sau de invaliditate pentru a mentine nivelul de trai al familiei pe o perioada mai lunga de timp, pentru a acoperi un credit.

– Acumulare, economisire pentru pensie:
• Economisire in vederea asigurarii unui venit suplimentar la pensie;
• Economisire pentru alte scopuri: o a doua masina, o alta casa, etc.

– Utilizarea fondurilor acumulate pentru pensie, protectie, cheltuieli finale:
• Produse care sa mentina sau chiar sa creasca valoarea fondurilor acumulate pentru pensie si care sa furnizeze constant rente;
• Protectie financiara in special pentru evenimente legate de starea sanatatii;
• Protectie financiara in caz de deces pentru cheltuieli funerare, taxe de succesiune, etc.

Tipuri pentru asigurarile de viata:

– Asigurari traditionale

• Asigurarea de viata pe termen limitat
• Asigurarea de viata pe termen nelimitat
• Asigurarea de boli grave
• Asigurarea mixta de viata
• Asigurarea de studii sau de tip dota
• Asigurarea de supravietuire
• Asigurare pentru ipoteca

– Asigurari cu componenta de investitie (Unit-linked)

– Asigurari suplimentare

– Asigurari de sanatate

– Anuitati

Asigurarile de viata enumerate au in comun cateva notiuni specifice:

– Accident: Orice eveniment imprevizibil si neintentionat, survenit independent de vointa asiguratului, datorat unor cauze exterioare si care determina producerea evenimentului asigurat (cum ar fi: temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute, aburi, radiatii, curentul electric, loviri, otraviri sau intoxicatii cu exceptia infectiilor microbiene si a substantelor imunotoxice).
– Asigurat (sau persoana asigurata): Persoana fizica a carei viata constituie obiectul contractului de asigurare.
– Asigurator: Compania care, conform contractului, preia riscul in schimbul primelor de asigurare platite de contractant.
– Beneficiar: Persoana desemnata sa incaseze indemnizatia de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat.
– Contractant: Persoana fizica sau juridica care incheie contractul de asigurare impreuna cu asiguratorul si care se obliga sa plateasca primele de asigurare.
– Eveniment asigurat: evenimentul la a carui producere asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare.
– Perioada de plata a primelor: perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare.
– Prima de asigurare: suma de bani platita de catre contractant, esalonat sau ca prima unica, in schimbul preluarii riscului de catre asigurator. Prima de asigurare pentru Asigurarile de viata se calculeaza ca suma asigurata (in caz de deces sau maturitate) inmultita cu rata de prima. Rata de prima depinde de: varsta si sexul persoanei asigurate, durata contractului, tipul contractului (asigurarii), ratele de mortalitate, morbiditate, cheltuielile legate de emiterea si administrarea contractului, parametrii macro-economici.
– Suma asigurata: valoarea maxima a despagubirii pe care asiguratorul o plateste ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
– Indemnizatia de asigurare: suma platibila de asigurator la producerea evenimentului asigurat; poate fi diferita de suma asigurata (ex: un % din suma asigurata sau suma asigurata plus participarea la profit, etc).
– Valoare de rascumparare: suma de bani pe care compania de asigurari o plateste in cazul in care un client vrea sa isi rezilieze contractul inainte de maturitatea politei sau in cazul in care polita inceteaza fara plata vreunei indemnizatii de asigurare (adica fara sa se fi produs evenimentul asigurat). Valoarea de rascumparare se aplica partii de economisire sau de investitie dintr-un produs de asigurare. Este foarte important de retinut ca valoarea de rascumparare nu reprezinta contravaloarea primelor platite. Aceasta valoare se calculeaza:
• in cazul produselor traditionale – pe baza primelor platite pana la data rezilierii si a participarii la profit acumulate pana la aceeasi data.
• in cazul produselor de tip unit-linked – pe baza valorii unitatilor de fond acumulate pana la data rezilierii (din care se scad cheltuielile deja efectuate cu emiterea si administrarea contractului si cu acoperirea riscurilor).