Asigurarea RCA

Asigurarea RCA este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii/inregistrarii in Romania. Contractul de asigurare RCA acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terţe parţi prin intermediul vehiculului.

Riscuri acoperite de Asigurarea RCA:

• vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
• pagube materiale;
• pagube consecinţa a lipsei de folosinţa a vehiculului avariat;
• cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.

Limitele de despagubire sunt stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru Asigurarea RCA. Astfel, pentru 2017 limitele de despagubire acordate in cazul unui accident in Romania sunt:
• pentru pagube materiale: 1.220.000 euro;
• pentru vatamari corporale si decese: 6.070.000 euro.
Teritorial, esti asigurat in Romania si in 44 din cele 46 de tari membre ale sistemului Carte Verde.
In funcţie de situaţia inmatricularii/inregistrarii vehiculului, contractul de asigurare RCA se incheie pe perioada determinata, astfel:
• 12 luni, 6 luni sau multiplu de o luna, pentru vehicule inmatriculate/inregistrate;
• pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru vehicule care se inmatriculeaza/inregistreaza provizoriu, dar nu mai mult de 60 de zile;
• pe perioada inmatricularii/inregistrarii temporare, dar nu mai mult de 12 luni;
• pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietaţii, pentru vehicule inmatriculate/inregistrate in alte state membre (ţarile membre al Spaţiului Economic European, Elveţia, Croaţia şi Andorra), pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii;
• pe perioade de cate o luna, dar nu mai mult de 3 luni, pentru vehicule inmatriculate/inregistrate in state terţe (altele decat statele membre), pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii.
Asiguratorii stabilesc tarife de prime anuale pentru fiecare categorie de vehicule, astfel incat sa garanteze permanent indeplinirea obligaţiilor ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA. Nivelul primelor de asigurare este stabilit in funcţie de tipul proprietarului (persoana fizica sau persoana juridica), felul şi caracteristicile tehnice ale vehiculului, perioada de valabilitate a asigurarii etc..

Sistemul BONUS/MALUS pentru Asigurarea RCA:

Primele calculate pentru politele RCA depind de istoricul de daunalitate realizat de asiguratul/utilizatorul intr-o perioada de referinta. Sistemul bonus-malus este format din categoria de baza B0, 8 clase de bonus si 8 de malus. Clasa B0 este atribuita unui client nou, fara istoric in asigurare. Tabelul cu coeficientii de reducere sau majorare a primei de asigurare poate fi consultat aici.
Pentru aplicarea coeficientului de bonus/malus se ia in considerare numarul de daune platite in anul calendaristic anterior perioadei de asigurare conform regulilor precizate in norma ASF 20/2017:
(1) In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

(2) Clasa de bonus se pastreaza pe perioada anului calendaristic in care se incheie contractul RCA indiferent de perioada asigurata.

(3) Daca in perioada de referinta sunt inregistrate daune platite, asiguratii sunt penalizati prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu doua clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a platit o despagubire.

(4) In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele; la data intrarii in vigoare a prezentei norme, reinnoirea contractului de asigurare incheiat de catre persoanele fizice care detin mai multe vehicule se incadreaza in cea mai favorabila clasa de bonus-malus corespunzatoare istoricului de daunalitate al asiguratului.

(5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

(8) Asiguratorii RCA pot lua in calcul si istoricul soferului sau soferilor in aplicarea sistemului de bonus-malus prin folosirea unor coeficienti de corectie ce se aplica suplimentar sistemului bonus-malus prevazut de prezenta norma; acesti coeficienti de ajustare se fundamenteaza la determinarea tarifului si se publica conform cerintelor de publicare a tarifelor prevazute la art. 9.

Asigurarea RCA oferita de AsigurariBotosani.ro de la oricare din asiguratorii agreati vine cu urmatoarele avantaje:

• economia de timp: o asigurare RCA poate fi emisa in 3 minute, la orice ora din zi, din fata unui calculator conectat la internet;
• livrare gratuita: trimitem originalul politei prin curier fara nici un cost suplimentar, oriunde in tara;
• reinnoire rapida a politei: te anuntam din timp cand iti expira asigurarea.